Ändrat datum för slåtterdagen

Slåtterdagen som tidigare annonserats skulle vara den 17 augusti, kommer i stället att vara den 13 augusti.

Så boka in en ny dag – 13 augusti!

Klockan 10-14 kommer alla som vill få vara med och slå en av Björkby-Kyrkvikens ängar. Slåtter är en viktig metod för att bevara biologisk mångfald, jämfört med exempelvis maskinskötsel. Du får uppleva hur det är att arbeta med lie, känna på hur folk hade det förr, njuta av naturen och göra en viktig insats för vår lokala miljö och natur. Det kommer att serveras dryck och lättare förtäring. Dagen avslutas med helgmålsbön kl 18 i Vallentuna kyrka och sedan slåttergille kl 19 i Klockargården.

Vill du veta mer om slåtter, kulturlandskap och biotopskötsel så finns det mängder av information att hitta på internet. Här kan du exempelvis se vad Riksantikarieämbetet skriver om saken: länk.