Föreläsning: Maten och klimatet

SÖRAB, norrortskommunernas gemensamma avfallsbolag, ordnar föreläsningar på temat ”maten och klimatet”. Föreläsningen turnérar runt i SÖRAB:s ägarkommuner och den 20 oktober är det Vallentunas tur. I kulturhuset kommer Martin Hedberg, känd meteorolog och föreläsare i klimatfrågor, berättar för oss om matens påverkan på klimatet på lokal och global nivå. Du får också tips på hur du kan minska matsvinnet och kvällen avslutas med fika.

Anmälan till föreläsningen i Vallentuna ska göras senast 13 oktober. Du hittar sidan för anmälan här. På SÖRAB:s hemsida kan du även läsa om de andra föreläsningarna.