Valberedningen är igång!

Vallentuna naturskyddsförening har över 1000(!) medlemmar och vi ser med glädje att intresset för att vara aktiv i föreningen växer. Valberedningens arbete med att föreslå kandidater till 2017 års styrelse pågår nu för fullt.

Om DU känner dig manad att arbeta aktivt för naturen i Vallentuna och är nyfiken på vad det innebär att ingå i kretsens styrelse, hör av dig till någon av valberedningens representanter:

Ola Nordstrand (sammankallande) telefon: 073 586 22 49, e-post: olanordstrand57(at)gmail.com
Katarina Heissenberger telefon: 073 928 71 28