Åke T Carlestam – en djupt saknad drivkraft i Naturskyddsföreningen Vallentuna

Naturskyddsföreningen i Vallentuna har mist en medlem och mångårig styrelseledamot som i ordets sanna bemärkelse brann för natur- och miljöfrågorna. En mer ihärdig, enveten och drivande person är svårt att finna. Han var en engagerad och alltid närvarande person i styrelsearbetet, och hade många härliga idéer för vår verksamhet, både för den utåtriktade delen mot våra medlemmar och för det arbete som föreningen gör för att påverka samhällsutvecklingen mot långsiktig hållbarhet och bevarande av naturvärden. En stor del av detta arbete består av att svara på remisser, där har Åkes kloka synpunkter varit ovärderliga.

Förutom att vara en källa till inspiration var Åke också mycket kunnig i natur- och miljöfrågor, och väl insatt i det politiska spelet. Han drog sig inte för att kontakta politiker och kommun tills han fått ordentlig respons på sitt ärende. Det gick inte att negligera Åke.

Åke arrangerade i drygt 20 år lieslåttern i Björkby naturreservat, i samarbete med Vallentuna Församling och Hembygdsföreningen. Denna genomfördes på traditionellt vis med spelmän som lättade upp arbetet, avbrott för förtäring och på kvällen slåttergille precis som bonden gjorde förr som tack för gott arbete.

När WWF införde Earth Hour såg Åke till att det också genomfördes som ett arrangemang i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och församlingen. Earth Hour innebär att alla lampor släcks under en timme, under parollen ”Change Climate Change”. En symbol för att vi alla kan och måste bidra till den hållbara utvecklingen på planeten. Åke gjorde det till en fest med mat, föredrag och någon lekfull aktivitet som exempelvis en tipspromenad.

Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna är tacksamma för att ha fått känna Åke och ha honom i vår krets. Han är både sörjd och saknad.