Ny exploatering och igenläggning av våtmark

Vallentuna kommun planerar att exploatera en ny del i Okvista industriområde, för att få plats med verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. I förlängningen är syftet att skapa plats för nya företag att etablera sig i kommunen. Mer information om bakgrund och samrådsunderlag hittar du här.


Foto: Vallentuna kommun

Planen är än så länge i samrådsskedet och Vallentunakretsen har gett sin syn på saken i ett inskickat svar. För att man ska kunna bygga på marken behöver en våtmark läggas igen. I våtmarken finns både grodor och paddor, som är fridlysta, och dessa populationer kommer sannolikt att helt utrotas, trots att man planerar att anlägga en damm i närheten. Vi anser att samrådsunderlaget beskriver åtgärder man kan genomföra för att minska konsekvenserna för djurlivet men man har inte redogjort ordentligt för var man faktiskt tänkte göra.

I samrådsunderlaget anser man även att alternativet till att fylla igen dammen är att ta naturreservat i anspråk. Vi ser inte att detta skulle behövas då man kan använda annan mark eller minska det exploaterade området. Sammantaget bedömer vi att området är olämplig för den exploatering som föreslagits.