Kallelse till kretsstämma, och föredrag om bin och fjärilsväxter

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Bo Eknert att hålla ett föredrag om biologisk mångfald i trädgårdar. Han kommer att ge tips om hur man kan gynna fjärilar, fåglar, igelkottar och ängsblommor i sin egen trädgård.

Datum: Tisdag 12 mars kl. 19-21.00
Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna
Kulturhus. Motioner ska ha inkommit senast
26 februari och skickas till
vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Samtliga handlingar för årsmötet kommer att finnas på hemsidan.