Välkommen att diskutera miljö- och klimatfrågor med Vallentuna kommun

Tillsammans med Vallentuna kommun bjuder vi in till ett möte gällande kommunens miljöarbete. Kommunens miljöstrateg Ann Wahlström berättar om kommunens arbete och den nya miljöstrategin som knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Vi diskuterar sedan frågor som hur långt var Vallentuna kommit i sitt miljöarbete, vilka frågor prioriteras, vad gör kommunen för att minska sin klimatpåverkan etc. Välkommen till Vallentuna kulturhus kl 19.00 och 12/11!