Digital kretsstämma & föredrag 25 mars kl 19.00

Välkomna till kretsstämma!

Handlingar finns att hämta här

Mötet sker via den digitala plattformen Teams, länk till mötet

Efter stämman håller Britta Sannel ett föredrag.

Föredrag om permafrost och klimatförändringar

Britta är klimatforskare på naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet och har sysslat med studier av permafrostområden. Permafrost är mark där tjälen aldrig försvinner, marken är frusen året om. Här finns stora mängder växthusgaser, bl a metan, lagrade. När klimatet blir varmare kan permafrosten tina och utsläpp av växthusgaser från den tinade marken kan ytterligare förstärka den globala uppvärmningen. Föreläsningen tar dig med till spektakulära landskap som kanske kommer se helt annorlunda ut i en varmare värld. Vad händer när marken tinar?

Hör av dig till vallentuna@naturskyddsforeningen.se alternativt till 0709-632702 vid frågor angående stämman eller inloggning.