Kallelse till kretsstämma

Välkommen på kretsstämma den 16 mars kl 19.00 i Vallentuna kulturhus, stora mötesrummet.

Vi kommer att berätta om föreningens arbete och vi tar gärna in förslag från er medlemmar på vad ni anser är viktigt i kommunen men även vilken typ av aktiviteter ni skulle önska att vi anordnar. Föreningens fokusområden är inom naturkänsla, biologisk mångfald, energi & klimat samt mat & jordbruk. Är du intresserad av att delta i vårt arbete är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi behöver fler aktiva medlemmar!

Handlingar publicerar här på hemsidan innan mötet. Motioner ska vara oss tillhanda den 6 mars via epost vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Efter kretsstämman hålls ett föredrag av kommunens vattensamordnare Frida Hellblom om utvecklingen och arbetet med Vallentunasjön.