Positivt remissvar för Ormsta Stensta

En del av Vallentuna Naturskyddsförenings arbete är att svara på remisser från kommunen angående detaljplaner och andra planerade ingrepp i naturen. Den senaste remissen gäller området Ormsta Stensta, nordost om Vallentuna Centrum. Länk till kommunens information om planen Syftet med planen är att skapa ungefär 320 nya bostäder. Området består idag mest av barrblandskog och […]

Läs mer