Insändare: Bevara skogen i Kristineberg

Ett av Vallentuna naturskyddsförenings syften är att väcka intresse för kommunens grönområden och verka för att skyddsvärda områden bevaras. Det gör föreningen genom olika aktiviteter där kommunens natur visas upp, men också genom att skapa opinion. Denna vecka har Vallentuna naturskyddsförening en insändare i lokaltidningen Vallentuna Nyheter. Den handlar om vikten av att bevara Kristinebergsskogen. […]

Läs mer