Aktiviteter

Aktiviteter under vår/sommar 2016

Under våren väntar ett digert program för den som vill upptäcka Vallentunas fina natur, och för den som på andra sätt vill bidra till en bättre miljö. Man kan också delta i aktiviteter i andra kretsar, se riksföreningens kalender för fler förslag på aktiviteter i närområdet.

Lördag 20 februari. Utställning Kroknäbbarnas tid
Vallentuna kulturhus kl 11:30 En utställning om rovfåglar visas i Kulturhuset 20/2-7/5. Vid vernissagen 20/2 kommer fotografen Patrik Olofsson att hålla ett föredrag. Arrangör: Vallentuna kommun.

Onsdag 16 mars. Årsmöte med föredrag om utter
Mathiasgården, mittemot Vallentuna kyrka kl 19:00 Efter traditionsenliga årsmötesförhandlingar kommer Anna Roos från Naturhistoriska riksmuséet att hålla ett föredrag om utter. Uttern har tidigare varit en hotad art men har på senare tid börjat öka i antal. Vi får höra om utterns levnadsvanor och vilka hot som finns mot arten.

19 mars Earth hour
Mathiasgården mittemot Vallentuna kyrka, ca 19:00
För åttonde året i rad deltar naturskyddsföreningen i samverkan med församlingen Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Under kvällen äter vi en ”candlelight dinner” och underhåller vi oss själv med sång, lekar och tipstävling. En film visas om ljuskällor från tiden då vi inte hade tillång vare sig el eller fotogen. Kl 20:30 släcker vi ner en timma.

Lördag 2 april. Fågelexkursion vid Angarnsjöängen
Samling vid Örsta kl 7:30 Arrangör: Angarngruppen och Stockholms ornitologiska förening Lördag 9 april. Kroknäbbar i krokarna Vallentuna kulturhus kl 11:00 Föredrag om rovfåglar av Stefan Paulin, Angarngruppen. Arrangör: Angarngruppen

Onsdag 13 april. Vad gör en jourhavande biolog?
Mathiasgården kl 19:00 Didrik Vanhoenacker, känd från TV:s Mitt i naturen, arbetar som jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuséet. Till honom kan man vända sig med alla typer av frågor som rör djur och natur. Didrik berättar om hur det är att vara jourhavande biolog. Vilka frågor är vanligast? Vilka är svårast att svara på? Är det något om djur och natur du undrar över? Passa på att fråga Didrik!

Lördag 16 april Klädbytardag
Stora Mötesrummet, Kulturhuset kl 11-16
För sjunde året i rad är det dags för Sveriges största klädbytardag lördag 16 april och i år arrangerar vi även klädbytardagen i här Vallentuna. Second hand är både miljösmart och kul. Klädbytardagen är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. Du tar med dig fina och fräscha plagg. För varje plagg får du en biljett (max 10 st) som du kan byta mot ett nytt plagg. Plagg som ingen väljer skänks till second hand och välgörenhet.

Lördag 30 april Natursnokar på besök i Kulturhuset.
Kreativa verkstaden, Kulturhuset, kl 11
Lär dig mer om fåglar och andra djur! I anslutning till utställningen, Kroknäbbarnas tid, arrangerar Naturskyddsföreningen barnoch familjeaktiviteter i kulturhuset. Det kommer bli olika aktiviteter kring temat fåglar och andra djur.

Lördagen den 7 maj. Skogsvandring i Össeby-Garn – Garns Ösby (Brottby)
Samling kl. 09.30
Bekväma skor rekommenderas och fika/ matsäck för två raster. Kostnad 20 kr. Anmälan till Bengt Dahlbeck telefon 070-4912344. Arrangör: STF Stockholm Nordost

Söndag 15 maj. Utflykt till Ubbysjön
Parkeringen vid Veda kl 8.00
Den lilla, delvis igenväxta Ubbysjön vid Ormsta har visat sig hysa ett oväntat rikt fågelliv. Vi gör en förmiddagsexkursion till sjön och passar också på att titta på omgivande skogsmark. Samling Vallentuna golfklubbs parkering vid Veda kl 8.00. Frågor om utflykten besvaras av Bo Eknert (tel 073-766 93 08, bo.eknert@natgeo.su.se). Arrangemang tillsammans med Angarngruppen.

Fredag-Lördag den 27-28 maj. Nattvandring i Össeby-Garns skogar.
Samling vid Brottby Trafikplats (E18) kl. 21.15 (27:e) och sedan tillbaks c:a 06.00 (28:e) vid samma plats. Ha gärna vita/ljusa kläder och ta med fika/ matsäck för tre raster. Kostnad 20 kr. Anmälan till Bengt Dahlbeck telefon 070-4912344. Arrangör: STF Stockholm Nordost och Stockholms Vandrarföreing

Lördag 4 juni. Trollsländor – var finns dom och vad heter dom?
Samling vid Örsta kl 9.30 Samling vid Brottby Trafikplats (E18) kl. 21.15 (27:e) och sedan tillbaks c:a 06.00 (28:e) vid samma plats. Erik Renman leder en exkursion till Tärnanområdet för att studera trollsländor. Vid dåligt flygväder kan det flyttas till söndagen samma tid och plats. Se Angarngruppens hemsida! Arrangör: Angarngruppen

Lördag 11 juni. Floran i Björkby.
Samling vid parkeringen vid Kvarnbadet kl 10.00
Naturreservatet Björkby-Kyrkviken har en rik flora med en stor förekomst av backsippor som gynnats av att naturskyddsföreningen bedrivit ängsslåtter ett stort antal år. Men även i övrigt finns en artrik torrängsflora. Bo Eknert leder en vandring genom reservatet och svarar också på frågor om exkursionen (kontaktuppgifter se ovan).

Söndag 10 juli. Växt- och fjärilsexkursion till Skesta hage vid Angarnsjöängen
Samling parkeringen vid Skesta hage, kl 11:00 Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus från Angarngruppen leder en växt- och fjärilsexkursion i markerna kring Angarnsjöängen. Arrangör: Angarngruppen och Össeby hembygdsförening

Onsdag 17 augusti. Slåtterdag
Kl 10.00 -14.00 vid naturvårdsområdet Björkby-Kyrkviken -infarten strax söder om Villa Kullen.
Vi slår ängen BjörkbyKyrkvikens naturreservat för att bevara den biologiska mångfalden. Tag gärna med egna verktyg som lie, räfsa och busksax. Vi har dock några redskap att låna ut. Vi serverar drycker och en lätt picnic under dagen. I samarbete med Hembygdsföreningen, Församlingen och Kommunens parkförvaltning. Vi avslutar slåtterdagen med 18.00 Helgsmålsbön i Vallentuna kyrka, 19.00 Slåttergille i Klockargården.