Vår förening

Styrelsen Vallentuna Naturskyddsförening

Ordförande: Margareta Lysell, 0708-52 18 49  margareta.lysell@vallnet.nu
Vice ordförande: Bo Eknert, 08-511 723 05  bo.eknert@natgeo.su.se
Kassör: Birgitta Skärborn
Sekreterare: Katrin Brandberg, 0736-53 46 72 katrin@brandberg.org
Ledamöter:
Åke Nibblinger, 070-2929015  soupha_manee@yahoo.se
Sigrid Andréen, 076-2091935  sigrid.andreen@gmail.com
Jessica Einebrant, 0709-632702  jessica.einebrant@brottbygard.se
Suppleanter:
Jan Hultgren
Karin Ulin

Webbredaktör: Sigrid Andréen