Vår förening

Styrelsen Vallentuna Naturskyddsförening

Ordförande: Margareta Lysell, Byleslingan 10, 186 52 Vallentuna
0708-521 849  margareta.lysell@vallnet.nu
Vice ordförande: Bo Eknert, Ekhagsvägen 10, 114 18 Stockholm
073-766 308  bo.eknert@natgeo.su.se
Kassör: Birgitta Skärborn, Tallhammarsvägen 22, 186 33 Vallentuna
073-9089553  b.skarborn@gmail.com
Sekreterare: Katrin Brandberg, Takpannevägen 218, 186 36 Vallentuna
katrin@brandberg.org
Ledamöter:
Åke T Carlestam, Tegelbruksgatan 3, 183 63 Vallentuna
08-51174895  gunvor.carlestam@hotmail.com
Åke Nibblinger, Kragstalundsvägen 137, 186 54 Vallentuna
070-2929015  soupha_manee@yahoo.se
Sigrid Andréen, Tvärvägen 10, 18639 Vallentuna
076-2091935  sigrid.andreen@gmail.com
Jessica Einebrant, Brottby Gård 2, 18697 Vallentuna
0709-632702  jessica.einebrant@brottbygard.se
Jan Hultgren, Ekebydalsvägen 61, 186 33 Vallentuna
073-5119655 janne.h@ownit.nu

Valberedning, sammankallande: Ola Nordstrand, 073-5862249

Webbredaktör: Sigrid Andréen