Klimatmat i Åbybergskyrkan

Nästa vecka, den 11 oktober, blir det föredrag i Åbybergskyrkan. Anordnare är Equmeniakyrkan i Vallentuna. Camilla Sjörs, nutritionist med forskarexamen, berättar om miljömässigt hållbar mat, om hur livsmedelsproduktionen knaprar på jordens resurser och även hur miljön kan påverkas positivt. Tid: 11 oktober kl 19-21 Plats: Åbybergskyrkan, Bergvägen 2 Inträde: gratis

Läs mer

Positivt remissvar för Ormsta Stensta

En del av Vallentuna Naturskyddsförenings arbete är att svara på remisser från kommunen angående detaljplaner och andra planerade ingrepp i naturen. Den senaste remissen gäller området Ormsta Stensta, nordost om Vallentuna Centrum. Länk till kommunens information om planen Syftet med planen är att skapa ungefär 320 nya bostäder. Området består idag mest av barrblandskog och […]

Läs mer

Ny exploatering och igenläggning av våtmark

Vallentuna kommun planerar att exploatera en ny del i Okvista industriområde, för att få plats med verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. I förlängningen är syftet att skapa plats för nya företag att etablera sig i kommunen. Mer information om bakgrund och samrådsunderlag hittar du här. Foto: Vallentuna kommun Planen är än så länge […]

Läs mer

Remiss om ny översiktsplan

Kommunen arbetar för fullt med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av utkastet och kommit med åsikter om planens innehåll. I vårt svar tar vi bland annat upp behovet av tydligare redovisning av hur man tänker göra för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, det behövs även en […]

Läs mer

Klädbytardag

På lördag är det klädbytardag i hela Sverige! Naturskyddsföreningens årliga aktivitet kommer även att hållas här i Vallentuna. Konceptet är enkelt – du tar med dig kläder, och du kan få med dig kläder hem! Det här behöver du veta Plats: Kulturhuset, stora mötesrummet Tid: 14 april kl 11-16 Hur man gör: Ta med dig […]

Läs mer

Remiss om bergtäkt i Norrhall

Naturskyddsföreningen har fått ta del av planerna på att skapa en bergtäkt i Norrhall. Med hjälp av kommentarer från boende i området har vi skrivit ett remissvar, som du hittar här. Miljöpåverkan som anläggningen kan föra med sig är enligt DKLBC, som söker tillståndet, bland annat buller och damm. Vallentuna naturskyddsförening tycker inte att verksamheten […]

Läs mer

Inför årsmötet

Nu finns kallelse och andra dokument inför årsmötet upplagda på hemsidan. Du hittar dem här. Mötet äger rum den 21 mars i Åbybergskyrkan. Har du frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till vallentuna@naturskyddsforeningen.se. Vi ses på årsmötet!  

Läs mer

Våren lurar under snötäcket

De är fjorton minusgrader och tjock knarrande snö, men ändå är våren på gång. Det tydligaste vårtecknet är kanske att vi har ett nytt terminsprogram! Kan man egentligen odla när man bor i en stad? Varför ska man göra det och vilka är vinsterna för en själv och miljön? Med dessa frågor inleder vi våren, […]

Läs mer

Åke T Carlestam – en djupt saknad drivkraft i Naturskyddsföreningen Vallentuna

Naturskyddsföreningen i Vallentuna har mist en medlem och mångårig styrelseledamot som i ordets sanna bemärkelse brann för natur- och miljöfrågorna. En mer ihärdig, enveten och drivande person är svårt att finna. Han var en engagerad och alltid närvarande person i styrelsearbetet, och hade många härliga idéer för vår verksamhet, både för den utåtriktade delen mot […]

Läs mer

Välkommen till hösten

Nu har vi kommit tillbaks från våra semestrar, dagarna blir kortare, kläderna varmare. Det är med andra ord höst, och med hösten kommer förstås ett nytt terminsprogram! Du ser det här till höger. Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till föreningens aktiviteter hösten 2017!

Läs mer