Natursnokarna på besök

Höstaktivitet med Natursnokarna i Vallentuna

Söndagen den 7:e november samlas vi vid Björkby Kyrkvikens naturreservat (nedanför kvarnen).Tänk på att klä er efter väder i oömma kläder och gärna gummistövlar.

Vi kommer börja  med några lekar för att lära känna varandra och sedan ska vi bygga en snoktårta och vad det är för spännande berättar vi plats. När vi är klara avslutar vi med fika och pratstund. Välkomna!

När: Sön 7:e nov kl 14:00 till ca 16:00
Var: Samling vid Björkby Kyrkvikens naturreservat nedanför kvarnen
Lämpligt för: barn mellan 5 och 10 år
Medtag: Matsäck och sittunderlag

Anmäl intresse till: vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Jennifer 070-2983788 eller Kristin 070-3053879

Filmvisning med naturfotografen Ingemar Lind

Välkommen på filmvisning av naturfotografen och fågelskådaren Ingemar Lind. Ingemar visar sin film Sångfåglar och så här berättar Ingemar om filmen:

”Vad vore livet utan fågelsång? Tomt och skrämmande.

Under hela mänsklighetens utveckling har vi fått inspiration från naturen, inte minst då vad gäller just fågelsång. Många av våra främsta kompositörer har på ett eller annat sätt använt sig av sångfåglarnas melodival för att sedan omforma dem till mänsklig musik. Vi börjar i den urbaniserade delen av vår värld där koltrasten, Sveriges nationalfågel, sitter på sin teveantenn  och försöker överrösta storstadens buller. Men snart lämnar vi den delen av tillvaron och beger oss ut i naturen, ut till sångfåglarnas egna värld. Här blandas körsång med skönsjungande solister. Alfåglarnas vårhälsning från utskärgården, Blåhakens uppvaktning till sin hona från en blommande videbuske vid den lilla fjällbäcken. Ett stycke musik som ingen mänsklig kompositör ännu lyckats återge, hur skicklig hon eller han må vara. Vi får även uppleva tystnaden, denna bristvara i vårt moderna samhälle. Många fågelstämmor från olika delar av vårt land  har jag här valt ut till en halvtimmes hyllning i ljud och bild.

Som inledning blir det en kort dansuppvisning av olika fåglar till en mänsklig komposition. Jag har kallat denna för Fågelsamba.”

Välkomna till Hagasalen i Åbybergskyrkan kl 19.00 den 7 oktober.

Följ med till Ubbysjön runt lördag 22/5

Här har kommunen anlagt en naturstig som invigdes 2020. Den delvis igenväxta sjön har ett rikt fågelliv. Stigen går på spång genom vassområdet med några observationspunkter där man kan studera fågellivet. Medtag kikare om ni har. Lättgången terräng. Vandringen tar cirka två timmar. Aktivitet som passar hela familjen. Vandringen startar vid parkeringsplatsen med infart från Lindholmsvägen kl.10.00

Obligatorisk föranmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen senast torsdag 20/5

Vandra med oss till Björkby-Kyrkvikens naturreservat lördag 8/5

Björkby har ett av länets största bestånd av backsippor med över 1000 blommande plantor. Här finns också en i övrigt artrik flora av olika ängsväxter. Vi gör en promenad på cirka två timmar genom området och studerar den rika vårblomningen. Lättgången terräng. Aktivitet som passar hela familjen. Vandringen startar från parkeringen vid Kvarnbadet kl 10.00.

Obligatorisk föranmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen senast torsdag 6/5. Begränsat antal platser pga pandemireglerna!

Följ med på en vandring till Rövarberget i Brottby


Datum 17/4 kl.10.30

Promenad genom gammal granskog, hällmarker och odlingslandskap till Tärnanområdets och Vallentunas högsta punkt. Promenaden tar ca 45 min vilket gör att hela utflykten tar ca 3h inkl fikapaus. Vägbeskrivning: ett par km efter Össeby-Garns kyrka finns en skylt Naturreservat (vid Kristineberg/Bromsebyvägen). Ett fåtal parkeringsplatser finns tillgängliga. Bengt Dahlbäck guidar oss, ta med fika. Vänligen meddela oss om ni önskar att komma, via epost eller telefon 0709-632702

Välkomna!

Digital kretsstämma & föredrag 25 mars kl 19.00

Välkomna till kretsstämma!

Handlingar finns att hämta här

Mötet sker via den digitala plattformen Teams, länk till mötet

Efter stämman håller Britta Sannel ett föredrag.

Föredrag om permafrost och klimatförändringar

Britta är klimatforskare på naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet och har sysslat med studier av permafrostområden. Permafrost är mark där tjälen aldrig försvinner, marken är frusen året om. Här finns stora mängder växthusgaser, bl a metan, lagrade. När klimatet blir varmare kan permafrosten tina och utsläpp av växthusgaser från den tinade marken kan ytterligare förstärka den globala uppvärmningen. Föreläsningen tar dig med till spektakulära landskap som kanske kommer se helt annorlunda ut i en varmare värld. Vad händer när marken tinar?

Hör av dig till vallentuna@naturskyddsforeningen.se alternativt till 0709-632702 vid frågor angående stämman eller inloggning.

Medlemsbrev

Hej medlemmar i Naturskyddsföreningen Vallentuna.

För alla, och på olika sätt, är 2020 ett annorlunda år och vi vill med det här brevet berätta lite om årets verksamhet samt informera om hur vi tänker gällande den kommande våren.

På grund av den rådande pandemin och osäkerheterna kring denna valde vi i kretsstyrelsen att ställa in alla vårens programpunkter samt att skjuta fram årsstämman till hösten. Vi i styrelsen har träffats utomhus och digitalt under året för att fortsätta föreningens arbete. Årsstämman hölls på Grävelsta gård i september då en ny styrelse valdes. Vi har fortsatt haft igång våra arbetsgrupper inom biologisk mångfald och klimat. Gruppen för biologisk mångfald deltog i Vallentuna kulturhus utställning kring just Biologisk Mångfald i våras, en utställning som fick många positiva reaktioner men som tyvärr hamnade mitt i första vågen av pandemin. Vi i Naturskyddsföreningen Vallentuna kommer under våren att visa framtaget material från utställningen på vår hemsida. Klimatgruppen deltog under Klimatdagen den 22 november arrangerad av Klimatsmart Vallentuna, i år en helt digital klimatdag. Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen och i våra arbetsgrupper, välkommen att höra av dig till oss!

En effekt av pandemin är att intresset för naturen och utomhus aktiviteter har ökat och att fler och fler söker sig till skog och mark för upplevelser och rekreation. Någonting som vi tycker är roligt och som vi ser som en möjlighet. En möjlighet att utbilda inom allemansrätten, om rekreationsvärdena som skog och natur har, om vikten av den biologiska mångfalden etcetera. Vi har funderat på hur vi ska kunna fortsätta att träffa er medlemmar och hålla ett antal aktiviteter trots pandemin och har därför bestämt oss för att anordna enkla promenader nästa år. Läs mer om det i högerspalten – aktiviteter.

En av promenaderna planeras till Kristinebergsskogen, ett område som vi har speciell bevakning på i vår verksamhetsplan då det är en av de få tätortsnära skogarna som finns kvar kring Vallentuna centrum. Delar av Kristinebergsskogen exploateras nu i steg 1 och fler bostäder planeras att byggas i kommande steg. Vi i Naturskyddsföreningen kommer att kämpa för att så mycket som möjligt av detta värdefulla naturområde ska bevaras intakt.

En annan effekt av pandemin är att intresset för lokal odling och självhushållning har fått ytterligare en skjuts. Köerna till odlings-och kolonilotter växer och detaljhandeln inom trädgård blomstrade under sommaren när vi spenderade mer tid i våra hem.  I Jordbruksverkets senaste siffror gällande Sveriges självförsörjningsgrad så kan man läsa att vi är självförsörjande på spannmål till 135% men på exempelvis tomater bara till 17% och äpplen till bara 21%. Att vi är fler som odlar våra grönsaker och vår frukt gynnar oss människor men har också stora positiva effekter på den biologiska mångfalden i naturen. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett fungerande ekosystem som ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Att odla delar av vår egen mat och att plantera växter och blommor i vår trädgård är ett sätt som vi minskar vårt klimatavtryck på. Under sommaren kommer vi i föreningen att försöka anordna besök i några trädgårdar där fokus är just självhushållning. Håll utkik på vår hemsida och Facebook.

Vi i styrelsen önskar Er medlemmar en frisk och rogivande vinter. Vi hoppas att vi kan börja ses i naturen igen till våren.

Varma hälsningar från Styrelsen i Naturskyddsföreningen Vallentuna.

Besök på Grävelsta gård

Välkommen på utflykt till Grävelsta gård 6/9 kl 10.30.

Rose-Marie och Roger Billefält visar oss sina naturbetesmarker och gårdens djur samt berättar hur gårdens produkter tas hand om och förädlas. Gårdsbutiken håller öppet med bland annat honung, vetemjöl, lammkött och produkter från örtträdgården. Bo Eknert guidar oss genom floran under vandringen på markerna. Föreningen håller kretsstämma vid samma tillfälle.

 

Kretsstämma

Välkommen på kretsstämma 6/9 kl 10.00 på Grävelsta gård.

På grund av covid-19 pandemin sköts vårens kretsstämma upp och vi har nu beslutat att genomföra den utomhus i samband med ett besök på Grävelsta gård. Dagordning och handlingar, daterade i mars finns under fliken Vår förening.