Inställt Grävelsta idag

Hej, idag skulle vi ha träffats på Grävelsta för att besöka de fina naturbetesmarkerna. Vi har valt att skjuta upp besöket pga av Covid-19. Vi hoppas att ni alla njuter av naturen och tar hand om varandra. Vi återkommer under sommaren med ett höstprogram och hoppas att vi ses i augusti!

Inställt – Kallelse: Kretsstämma och Föredrag av Britta Sannel

Kretsstämman och föreläsningen som skulle ha ägt rum nu på torsdag kväll ställs in för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

Datum: Torsdag 19 mars kl. 19-21.00

Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna Kulturhus.

Motioner ska ha inkommit senast 5 mars och skickas till vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Samtliga handlingar återfinns på hemsidan 2v innan mötet: www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se

Efter stämman kommer Britta Sannel hålla föredrag om Permafrost och klimatförändringar.

Permafrost är mark där tjälen aldrig försvinner, marken är frusen året runt. När klimatet blir varmare kan permafrosten runtom i Arktis tina och släppa ut växthusgaser, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Vad händer när marken tinar och hur kommer det att påverka klimatet? Britta Sannel är forskare på Stockholms universitet och hon berättar om sin forskning kring permafrost och klimat. Föredraget tar dig med till spektakulära landskap som kanske kommer att se helt annorlunda ut i en varmare värld.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Välkommen att diskutera miljö- och klimatfrågor med Vallentuna kommun

Tillsammans med Vallentuna kommun bjuder vi in till ett möte gällande kommunens miljöarbete. Kommunens miljöstrateg Ann Wahlström berättar om kommunens arbete och den nya miljöstrategin som knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Vi diskuterar sedan frågor som hur långt var Vallentuna kommit i sitt miljöarbete, vilka frågor prioriteras, vad gör kommunen för att minska sin klimatpåverkan etc. Välkommen till Vallentuna kulturhus kl 19.00 och 12/11!

Förslag till blåplan – föreningen har svarat

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en blåplan – en planering för hur man ska förbättra ekologisk och kemisk status för vattenförekomster i kommunen.

Blåplanen har flera förslag, bland annat att det ska skapas en tjänst som vattensamordnare, vilket föreningen är positiv till. I några fall önskar föreningen att det finns mer konkreta förslag. Det gäller bland annat att restaureringen av Vallentunasjön borde inkludera någon form av bearbetning av bottensediment. Vi föreslår också att kommunen undersöker möjligheterna att skapa en fördröjning av avrinningen från Vadadalen/Husaån. Det kan vara positivt för fågellivet och kanske också göra så att mindre näring släpps vidare till Garnsviken.

Naturskyddsföreningen i Vallentuna är mycket positiv till att det tagits fram en blåplan. Det är ett viktigt underlag för att kunna arbeta strategiskt med kommunens vatten. Överlag tycker föreningen att förslaget är bra och ser fram emot utveckling av arbetet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Du kan läsa föreningens remissvar här.

 

Ny styrelse

Vid årsmötet valdes en ny styrelse, sammansättningen ser nu ut såhär:

Ordförande: Jessica Einebrant, 070-963 27 02

Vice ordförande: Margareta Lysell, 0708-52 18 49
Kassör: Bo Eknert, 073-766 93 08

Ledamöter:

Amanda Jennerstål (sekreterare)

Christofer Wilson

Stefan Jonsson

Pelle Wijkström
Jesper Almén

Valberedning
Katarina Heissenberger, 073- 928 71 28
Katrin Brandberg, 0736-53 46 72

Kallelse till kretsstämma, och föredrag om bin och fjärilsväxter

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Bo Eknert att hålla ett föredrag om biologisk mångfald i trädgårdar. Han kommer att ge tips om hur man kan gynna fjärilar, fåglar, igelkottar och ängsblommor i sin egen trädgård.

Datum: Tisdag 12 mars kl. 19-21.00
Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna
Kulturhus. Motioner ska ha inkommit senast
26 februari och skickas till
vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Samtliga handlingar för årsmötet kommer att finnas på hemsidan.