Styrelsen

Styrelsen Vallentuna Naturskyddsförening

Du når hela styrelsen på vallentuna@naturskyddsforeningen.se


Ordförande:
Jessica Einebrant, 070-963 27 02  jessica.einebrant@brottbygard.se
Vice ordförande: Margareta Lysell, 0708-52 18 49  lysellmargareta@gmail.com
Kassör: Bo Eknert, 073-766 93 08  bo.eknert@natgeo.su.se
Sekreterare: Amanda Särnegrim amanda.sarnegrim@gmail.com
Ledamöter:
Åke Nibblinger, 070-292 90 15  soupha_manee@yahoo.se
Evy Bergman
Pelle Wijkström
Jesper Almén

Suppleanter:
Karin Ulin

Valberedning
Katarina Heissenberger, 073- 928 71 28
Katrin Brandberg, 0736-53 46 72

Webbredaktör: Sigrid Andréen sigrid.andreen@gmail.com