Styrelsen

Styrelsen Vallentuna Naturskyddsförening

Ordförande: Margareta Lysell, 0708-52 18 49  margareta.lysell@vallnet.nu
Vice ordförande: Bo Eknert, 073-766 93 08  bo.eknert@natgeo.su.se
Kassör: Birgitta Skärborn 073-908 95 53
Sekreterare: Katrin Brandberg, 0736-53 46 72 katrin@brandberg.org
Ledamöter:
Åke Nibblinger, 070-292 90 15  soupha_manee@yahoo.se
Sigrid Andréen, 076-209 19 35  sigrid.andreen@gmail.com
Jessica Einebrant, 070-963 27 02  jessica.einebrant@brottbygard.se
Suppleanter:
Jan Hultgren
Karin Ulin

Valberedning
Ola Nordstrand, 073-586 22 49 olanordstrand57@gmail.com
Katarina heissenberger, 073- 928 71 28

Webbredaktör: Sigrid Andréen