Styrelsen

Styrelsen Vallentuna Naturskyddsförening

Du når hela styrelsen på vallentuna@naturskyddsforeningen.se


Ordförande:
Jessica Einebrant, 070-963 27 02
Vice ordförande: Margareta Lysell, 0708-52 18 49
Kassör: Bo Eknert, 073-766 93 08
Sekreterare: Amanda Särnegrim
Ledamöter:
Evy Bergman
Pelle Wijkström
Jesper Almén

Suppleanter:
Karin Ulin

Valberedning
Katarina Heissenberger, 073- 928 71 28
Katrin Brandberg, 0736-53 46 72

Webbredaktör: Sigrid Andréen