Välkommen till Vallentuna Naturskyddsförening!

Vi är en lokal krets inom Svenska Naturskyddsföreningen i Stockholms län med ca 1000 medlemmar.

Vi arbetar aktivt för att föra upp miljöfrågorna på agendan och påverka vår kommun att växa hållbart genom att svara på remisser och försöka bilda opinion. Dessutom arrangerar vi utflykter till olika delar av vår vackra kommun som har många höga naturvärden. Vi försöker täcka in hela vår, till ytan, stora kommun, från vårt senaste naturreservat Åttesta samt Tärnan i norr och Angarnssjöängen samt området kring Vallentunasjön i söder.

Om våra aktiviteter finns att läsa i verksamhetsberättelserna och i aktuellt program.

Vi i styrelsen ser att intresset är stort för våra arrangemang men trots att vi har ett väldigt roligt uppdrag så är det svårt att hinna med allt. Därför behöver vi bli fler aktiva! Vår önskan är att kunna bilda grupper, t.ex. en klimatgrupp. Så om du har ett speciellt engagemang eller bara vill vara en mer aktiv medlem så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen!

Ju fler som engagerar sig desto större chans att vi kan påverka utvecklingen i rätt riktning, både globalt och lokalt.

Välkommen!