Medlemsbrev

Hej medlemmar i Naturskyddsföreningen Vallentuna.

För alla, och på olika sätt, är 2020 ett annorlunda år och vi vill med det här brevet berätta lite om årets verksamhet samt informera om hur vi tänker gällande den kommande våren.

På grund av den rådande pandemin och osäkerheterna kring denna valde vi i kretsstyrelsen att ställa in alla vårens programpunkter samt att skjuta fram årsstämman till hösten. Vi i styrelsen har träffats utomhus och digitalt under året för att fortsätta föreningens arbete. Årsstämman hölls på Grävelsta gård i september då en ny styrelse valdes. Vi har fortsatt haft igång våra arbetsgrupper inom biologisk mångfald och klimat. Gruppen för biologisk mångfald deltog i Vallentuna kulturhus utställning kring just Biologisk Mångfald i våras, en utställning som fick många positiva reaktioner men som tyvärr hamnade mitt i första vågen av pandemin. Vi i Naturskyddsföreningen Vallentuna kommer under våren att visa framtaget material från utställningen på vår hemsida. Klimatgruppen deltog under Klimatdagen den 22 november arrangerad av Klimatsmart Vallentuna, i år en helt digital klimatdag. Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen och i våra arbetsgrupper, välkommen att höra av dig till oss!

En effekt av pandemin är att intresset för naturen och utomhus aktiviteter har ökat och att fler och fler söker sig till skog och mark för upplevelser och rekreation. Någonting som vi tycker är roligt och som vi ser som en möjlighet. En möjlighet att utbilda inom allemansrätten, om rekreationsvärdena som skog och natur har, om vikten av den biologiska mångfalden etcetera. Vi har funderat på hur vi ska kunna fortsätta att träffa er medlemmar och hålla ett antal aktiviteter trots pandemin och har därför bestämt oss för att anordna enkla promenader nästa år. Läs mer om det i högerspalten – aktiviteter.

En av promenaderna planeras till Kristinebergsskogen, ett område som vi har speciell bevakning på i vår verksamhetsplan då det är en av de få tätortsnära skogarna som finns kvar kring Vallentuna centrum. Delar av Kristinebergsskogen exploateras nu i steg 1 och fler bostäder planeras att byggas i kommande steg. Vi i Naturskyddsföreningen kommer att kämpa för att så mycket som möjligt av detta värdefulla naturområde ska bevaras intakt.

En annan effekt av pandemin är att intresset för lokal odling och självhushållning har fått ytterligare en skjuts. Köerna till odlings-och kolonilotter växer och detaljhandeln inom trädgård blomstrade under sommaren när vi spenderade mer tid i våra hem.  I Jordbruksverkets senaste siffror gällande Sveriges självförsörjningsgrad så kan man läsa att vi är självförsörjande på spannmål till 135% men på exempelvis tomater bara till 17% och äpplen till bara 21%. Att vi är fler som odlar våra grönsaker och vår frukt gynnar oss människor men har också stora positiva effekter på den biologiska mångfalden i naturen. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett fungerande ekosystem som ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Att odla delar av vår egen mat och att plantera växter och blommor i vår trädgård är ett sätt som vi minskar vårt klimatavtryck på. Under sommaren kommer vi i föreningen att försöka anordna besök i några trädgårdar där fokus är just självhushållning. Håll utkik på vår hemsida och Facebook.

Vi i styrelsen önskar Er medlemmar en frisk och rogivande vinter. Vi hoppas att vi kan börja ses i naturen igen till våren.

Varma hälsningar från Styrelsen i Naturskyddsföreningen Vallentuna.

Besök på Grävelsta gård

Välkommen på utflykt till Grävelsta gård 6/9 kl 10.30.

Rose-Marie och Roger Billefält visar oss sina naturbetesmarker och gårdens djur samt berättar hur gårdens produkter tas hand om och förädlas. Gårdsbutiken håller öppet med bland annat honung, vetemjöl, lammkött och produkter från örtträdgården. Bo Eknert guidar oss genom floran under vandringen på markerna. Föreningen håller kretsstämma vid samma tillfälle.

 

Kretsstämma

Välkommen på kretsstämma 6/9 kl 10.00 på Grävelsta gård.

På grund av covid-19 pandemin sköts vårens kretsstämma upp och vi har nu beslutat att genomföra den utomhus i samband med ett besök på Grävelsta gård. Dagordning och handlingar, daterade i mars finns under fliken Vår förening.

 

Inställt Grävelsta idag

Hej, idag skulle vi ha träffats på Grävelsta för att besöka de fina naturbetesmarkerna. Vi har valt att skjuta upp besöket pga av Covid-19. Vi hoppas att ni alla njuter av naturen och tar hand om varandra. Vi återkommer under sommaren med ett höstprogram och hoppas att vi ses i augusti!

Inställt – Kallelse: Kretsstämma och Föredrag av Britta Sannel

Kretsstämman och föreläsningen som skulle ha ägt rum nu på torsdag kväll ställs in för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

Datum: Torsdag 19 mars kl. 19-21.00

Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna Kulturhus.

Motioner ska ha inkommit senast 5 mars och skickas till vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Samtliga handlingar återfinns på hemsidan 2v innan mötet: www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se

Efter stämman kommer Britta Sannel hålla föredrag om Permafrost och klimatförändringar.

Permafrost är mark där tjälen aldrig försvinner, marken är frusen året runt. När klimatet blir varmare kan permafrosten runtom i Arktis tina och släppa ut växthusgaser, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Vad händer när marken tinar och hur kommer det att påverka klimatet? Britta Sannel är forskare på Stockholms universitet och hon berättar om sin forskning kring permafrost och klimat. Föredraget tar dig med till spektakulära landskap som kanske kommer att se helt annorlunda ut i en varmare värld.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Välkommen att diskutera miljö- och klimatfrågor med Vallentuna kommun

Tillsammans med Vallentuna kommun bjuder vi in till ett möte gällande kommunens miljöarbete. Kommunens miljöstrateg Ann Wahlström berättar om kommunens arbete och den nya miljöstrategin som knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Vi diskuterar sedan frågor som hur långt var Vallentuna kommit i sitt miljöarbete, vilka frågor prioriteras, vad gör kommunen för att minska sin klimatpåverkan etc. Välkommen till Vallentuna kulturhus kl 19.00 och 12/11!

Förslag till blåplan – föreningen har svarat

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en blåplan – en planering för hur man ska förbättra ekologisk och kemisk status för vattenförekomster i kommunen.

Blåplanen har flera förslag, bland annat att det ska skapas en tjänst som vattensamordnare, vilket föreningen är positiv till. I några fall önskar föreningen att det finns mer konkreta förslag. Det gäller bland annat att restaureringen av Vallentunasjön borde inkludera någon form av bearbetning av bottensediment. Vi föreslår också att kommunen undersöker möjligheterna att skapa en fördröjning av avrinningen från Vadadalen/Husaån. Det kan vara positivt för fågellivet och kanske också göra så att mindre näring släpps vidare till Garnsviken.

Naturskyddsföreningen i Vallentuna är mycket positiv till att det tagits fram en blåplan. Det är ett viktigt underlag för att kunna arbeta strategiskt med kommunens vatten. Överlag tycker föreningen att förslaget är bra och ser fram emot utveckling av arbetet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Du kan läsa föreningens remissvar här.