Följ med till Ubbysjön runt lördag 22/5

Här har kommunen anlagt en naturstig som invigdes 2020. Den delvis igenväxta sjön har ett rikt fågelliv. Stigen går på spång genom vassområdet med några observationspunkter där man kan studera fågellivet. Medtag kikare om ni har. Lättgången terräng. Vandringen tar cirka två timmar. Aktivitet som passar hela familjen. Vandringen startar vid parkeringsplatsen med infart från Lindholmsvägen kl.10.00

Obligatorisk föranmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen senast torsdag 20/5