Remiss om bergtäkt i Norrhall

Naturskyddsföreningen har fått ta del av planerna på att skapa en bergtäkt i Norrhall. Med hjälp av kommentarer från boende i området har vi skrivit ett remissvar, som du hittar här. Miljöpåverkan som anläggningen kan föra med sig är enligt DKLBC, som söker tillståndet, bland annat buller och damm. Vallentuna naturskyddsförening tycker inte att verksamheten […]

Läs mer