En kväll med Swedavia

En mörk onsdagkväll, den 11 november, samlades ett antal medlemmar från Vallentuna Naturskyddsförening för att lyssna på vad representanter från Swedavia hade att berätta om sitt miljöarbete. Deras powerpointpresentation kan du se här. Styrelsens Birgitta Skärborn berättar om besöket:

… Det var Lena Wennberg, miljöchef och Erika Frölander samt David Karlsson, från kommunikationsavdelningen, som besökte oss från sin arbetsplats på Arlanda. I samband med att Swedavia bildades 2011 arbetades ett antal miljömål fram av koncernledningen. Även inför arbetet med Arlandas nya miljötillstånd så drogs ett omfattande miljöarbete igång med att förbättra flygplatsens miljöpåverkan. Det gamla miljötillståndet var 20 år gammalt och innebar ingen konstruktiv styrning mot bättre miljö kring Arlanda flygplats. Det var även begränsande vad gäller flygplatsens tillväxt.

Först ut som talare var David Karlsson som berättade lite övergripande om Swedavia följd av Erika Frölander som med hjälp av tydliga bilder via projektorn i taket visade Arlandas tänkta utveckling i framtiden. 

Kvällens huvudtalare var ju Lena Wennberg som fortsatte med tydliga bilder att visa de olika delarna i miljöarbetet. Det är kopplat till de nationella miljömålen. Det Swedavia främst kan påverka är ju byggnader och mark på och runt flygplatsen eftersom de står som ägare där. Vad de inte lika lätt kan påverka är ju hur flygplanen är. Men där kan de t.ex. uppmuntra flygbolag som förbrukar mindre flygbränsle eller är tystare genom att ge dem tillstånd till kortare inflygningar, s.k. kurvade inflygningar. Då spar ju bolagen både tid och pengar.

Förutom utmaningen att få en fossilfri fordonsflotta så satsar de förebyggande på att reducera mängden kemikalier som behöver användas t.ex. vid avisning av flygplanen. De mesta av kemikalierna samlas sedan upp och dessutom finns reningsdammar för dagvatten. De samarbetar också internationellt för att ta fram tystare motorer. Det finns även ett samarbete som heter Fly Green Fund där Swedavia är med. Målet är att öka produktionen av förnybart flygbränsle gjort på bioråvaror som t.ex. skogsavfall. Nu är det ett dyrt alternativ p.g.a. liten produktion och efterfrågan.

Det blev mycket fakta på en gång men jag måste erkänna att min egen bild av flyget i Sverige som en miljöbov fick sig en törn. Även om flyget bara står för 2% av utsläppen av koldioxid så har åtminstone Swedavia en väldigt hög ambitionsnivå för att reducera inte bara dessa utsläpp utan alla miljöfarliga utsläpp.

Det var kul att få en inblick i hur flyget jobbar med miljömålen och flera åhörare ställde intressanta frågor som Lena, Erika och David naturligtvis hade svar på.

Vi fick ta igen oss med lite ekologisk frukt sen efteråt och tänka på den lokala naturen som gynnas av miljöarbetet på Arlanda. Sättet att klippa gräset och betesdjur i hagar där t.o.m. den sällsynta Finnögontrösten trivs.

 

20151124-01 20151124-02