Hur man gynnas biologisk mångfald i sin trädgård

På kretsstämman höll styrelsemedlemmen Bo Eknert ett föredrag om hur man kan gynna biologisk mångfald i sin trädgård. Det var uppskattat och önskemål har kommit om att lägga upp hans bildspel på hemsidan – så här är den!

Biologisk mångfald i trädgård