Valberedningen är igång!

Vallentuna naturskyddsförening har över 1000(!) medlemmar och vi ser med glädje att intresset för att vara aktiv i föreningen växer. Valberedningens arbete med att föreslå kandidater till 2017 års styrelse pågår nu för fullt.

Om DU känner dig manad att arbeta aktivt för naturen i Vallentuna och är nyfiken på vad det innebär att ingå i kretsens styrelse, hör av dig till någon av valberedningens representanter:

Ola Nordstrand (sammankallande) telefon: 073 586 22 49, e-post: olanordstrand57(at)gmail.com
Katarina Heissenberger telefon: 073 928 71 28

Insändare: Bevara skogen i Kristineberg

Ett av Vallentuna naturskyddsförenings syften är att väcka intresse för kommunens grönområden och verka för att skyddsvärda områden bevaras. Det gör föreningen genom olika aktiviteter där kommunens natur visas upp, men också genom att skapa opinion.

Denna vecka har Vallentuna naturskyddsförening en insändare i lokaltidningen Vallentuna Nyheter. Den handlar om vikten av att bevara Kristinebergsskogen.

För ungefär ett år sedan utlyste Naturskyddsföreningen i Vallentuna en fototävling kallad ”Mitt smultronställe i Vallentuna”. Syftet var att upptäcka och uppmärksamma den natur vi har runtom i kommunen. Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna tror att det finns mycket fantastisk natur i vår kommun som vi inte känner till.

Det kom in ett antal bilder från spridda delar av kommunen. Flera av de bidrag vi fick in var från Kristinebergsskogen, som ligger nära tätorten öster om Arningevägen.

Den 24 september i år deltog Naturskyddsföreningen Vallentuna på höstfesten. Då passade vi på att visa upp de bidrag vi fick in till fototävlingen, och många besökare kunde vittna om att Kristinebergsskogen verkligen är en härlig skog att ströva i med sina fantastiska hällmarker, mossar och blandskogar med bär och svamp. Skogen är ett populärt och välbesökt område.

Dessvärre planerar kommunen att bygga bostäder i denna skog. Och visst behövs det bostäder, men de boende behöver också näraliggande natur att kunna koppla av i. En viktig anledning för många av de som väljer att flytta till Vallentuna är just att det finns gott om tätortsnära natur att vistas i. Om Kristinebergsskogen bebyggs försvinner en av de sista tätortsnära skogarna. 

Kristinebergsskogen har också höga naturvärden. Till exempel finns där hällmarkstallskog, en skogstyp som endast finns i områden som ligger under högsta kustlinjen. Även om hällmarkstallskog är en vanlig naturtyp i Stockholmsområdet är den i ett internationellt perspektiv ganska ovanlig. Genom att det räknas som icke-produktiv skogsmark är den här typen av skog oftast opåverkad av skogsbruk och träden kan bli mycket gamla. Dessa hällmarker är mycket känsliga för slitage och för att de ska förbli värdefulla så behövs skogen runt om som skydd.

Naturskyddsföreningen Vallentuna hoppas att Kristinebergsskogen kan få finnas kvar som den viktiga tätortsnära resurs den är. Kommunen måste bevaka och fortsätt tillgodose människors möjlighet att komma ut i naturen för rekreation och återhämtning, särskilt nu när Vallentuna expanderar och förtätar bebyggelse i anslutning till tätorten.

Programområdet ligger söder om Okvista, längs Arningevägen.

2016-11-20

Programområdet (MKB från Sweco)

kommunens hemsida finns massor med information om projektet, bland annat miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering.

Föreläsning: Maten och klimatet

SÖRAB, norrortskommunernas gemensamma avfallsbolag, ordnar föreläsningar på temat ”maten och klimatet”. Föreläsningen turnérar runt i SÖRAB:s ägarkommuner och den 20 oktober är det Vallentunas tur. I kulturhuset kommer Martin Hedberg, känd meteorolog och föreläsare i klimatfrågor, berättar för oss om matens påverkan på klimatet på lokal och global nivå. Du får också tips på hur du kan minska matsvinnet och kvällen avslutas med fika.

Anmälan till föreläsningen i Vallentuna ska göras senast 13 oktober. Du hittar sidan för anmälan här. På SÖRAB:s hemsida kan du även läsa om de andra föreläsningarna.

Mindfulness i Kyrkviken

Vill du komma ut i naturen och uppleva den i nuet? Då kan Mindfulness i naturen vara något för dig. Mindfulness, eller medveten närvaro som det heter på svenska, är att slappna av och ta in det som händer här och nu. Det är att observera sin omgivning och sina tankar utan att döma och utan att sväva iväg i funderingar om det som hänt och det som kommer. Att vara medvetet närvarande är någonting man använder sig av i bland annat psykoterapi men det är även användbart för den som helt enkelt vill bli bättre på att stanna upp och slappna av.

Med Mindfulness i naturen har du möjlighet att komma ut i de gröna kilarna och lära dig medveten närvaro. Här i Vallentuna sker promenaderna på söndagar klockan 10-11.30, fram till och med vecka 44. Mer information hittar du här och här. Promenaderna är del av ett projekt som drivs av kommuner i Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna, samt landstinget och olika föreningar.

Program för höstens aktiviteter

Nu är hösten äntligen här och vi får återigen bekanta oss med lövprassel. Vallentuna naturskyddsförening kommer givetvis att ordna ett antal aktiviteter, och vi startade redan den 24 september genom att vara med på höstfesten. Du hittar programmet i högerspalten, hela vårt medlemsblad Naturbulletinen hittar du här.

Vi ses i höstrusket!

En något sen rapport om Elverkets årsstämma

En helt underbar vårkväll i maj satt jag inomhus i Mathiasgården och tog del av vad bl.a. Elverkets VD berättade om det gångna året under årsstämman för bolaget. Eftersom vår förening tidigare har fått 100 aktier i gåva av en privatperson så hade en representant från oss möjlighet att delta.

Det var värt att ”offra” en fin vårkväll på detta för det var en hel del intressant fakta att ta del av, t.ex. att satsningen på solceller går framåt i Vallentuna. Fler och fler investerar i denna miljövänliga teknik. Vi får hoppas att vår kommun också hakar på den trenden!

För bolagets bilar så föregår de med gott exempel och leasar el-hybrider som laddas med el men även har en bensinmotor om batteriet skulle ta slut. De har även satsat på (sålt) LED-belysning till en sträcka på Lidingöloppet vilket lyser endast där det ska lysa, nämligen på spåret. Den övriga skogen blir inte upplyst vilket troligtvis djuren uppskattar.

Det känns fortfarande bra att vara aktieägare i ett lokalt bolag som satsar på miljövänliga alternativ samtidigt som det drivs affärsmässigt. Det går bra för Elverket så lite utdelning får vår förening också.

Sen var det sedvanlig lättare förtäring och utbyte av erfarenheter och åsikter mellan aktieägare och ledning m.fl. När jag vid åttatiden klev ut i den vackra men kylslagna vårkvällen bar jag med mig en fråga som en person ställt om vad som händer med de pengar som går till Naturskyddsföreningen vid valet av ”Bra miljöval”. (Svar: det står på Naturskyddsföreningens hemsida. Bra miljöval El).

/Birgitta, kassör

Ändrat datum för slåtterdagen

Slåtterdagen som tidigare annonserats skulle vara den 17 augusti, kommer i stället att vara den 13 augusti.

Så boka in en ny dag – 13 augusti!

Klockan 10-14 kommer alla som vill få vara med och slå en av Björkby-Kyrkvikens ängar. Slåtter är en viktig metod för att bevara biologisk mångfald, jämfört med exempelvis maskinskötsel. Du får uppleva hur det är att arbeta med lie, känna på hur folk hade det förr, njuta av naturen och göra en viktig insats för vår lokala miljö och natur. Det kommer att serveras dryck och lättare förtäring. Dagen avslutas med helgmålsbön kl 18 i Vallentuna kyrka och sedan slåttergille kl 19 i Klockargården.

Vill du veta mer om slåtter, kulturlandskap och biotopskötsel så finns det mängder av information att hitta på internet. Här kan du exempelvis se vad Riksantikarieämbetet skriver om saken: länk.

 

Smultronställen i Vallentuna – invigning

Den sjätte juni, på självaste nationaldagen, invigs vernissaget Smultronställen i Vallentuna. Utställningen pågår från den 6/6 till den 11/9 och kommer att finnas i Kulturhusets utställningsrum.

En del av vernissaget består av foton som skickats in till den fototävling som Vallentuna Naturskyddsförening haft under hösten och våren. De tävlande har delat med sig av vackra foton från platser som man kanske inte besöker så ofta. Kom till Kulturhuset i sommar och få tips om nya äventyrsmål i kommunen! Bilder från tävlingen kommer senare att sammanställas i en folder.

Du kan läsa mer om utställningen på kommunens nya upplevelseportal, Upplev Vallentuna.

På gång i veckan

Den här veckan händer det två spännande saker i Vallentuna Naturskyddsförening!

På onsdag (13/4) kommer Didrik Vanhoenacker och berättar och livet som jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuséet. Didrik är känd från TV-programmet Mitt i naturen och genom rollen som jourhavande biolog svarar han på frågor om det mesta som rör biologins område. Har du gått och klurat på någon fråga men aldrig hittat svar? Fråga Didrik! Föreläsningen/frågestunden sker i Mathiasgården klockan 19.00.

På lördag är det klädbytardag i en mängd kretsar av Naturskyddsföreningen, så även hos Vallentunakretsen. Det är enkelt – ta med dig hela och rena plagg som du inte vill ha längre, och få max tio kuponger för att byta mot ”nya” plagg som någon annan lämnat in. Ett roligt sätt att förnya garderoben utan att slösa varesig pengar eller naturresurser. Kläder som bli över skänks till second hand och välgörenhet. Kläder kan lämnas kl 18.30-19.00 vid föreläsningen i Mathiasgården på onsdag, eller lämnas direkt på lördag. Klädbytardagen äger rum lördagen den 16 april kl 11-16 i Kulturhuset, stora mötesrummet. Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens klädbytardag.

2016-04-11