Åke T Carlestam – en djupt saknad drivkraft i Naturskyddsföreningen Vallentuna

Naturskyddsföreningen i Vallentuna har mist en medlem och mångårig styrelseledamot som i ordets sanna bemärkelse brann för natur- och miljöfrågorna. En mer ihärdig, enveten och drivande person är svårt att finna. Han var en engagerad och alltid närvarande person i styrelsearbetet, och hade många härliga idéer för vår verksamhet, både för den utåtriktade delen mot våra medlemmar och för det arbete som föreningen gör för att påverka samhällsutvecklingen mot långsiktig hållbarhet och bevarande av naturvärden. En stor del av detta arbete består av att svara på remisser, där har Åkes kloka synpunkter varit ovärderliga.

Förutom att vara en källa till inspiration var Åke också mycket kunnig i natur- och miljöfrågor, och väl insatt i det politiska spelet. Han drog sig inte för att kontakta politiker och kommun tills han fått ordentlig respons på sitt ärende. Det gick inte att negligera Åke.

Åke arrangerade i drygt 20 år lieslåttern i Björkby naturreservat, i samarbete med Vallentuna Församling och Hembygdsföreningen. Denna genomfördes på traditionellt vis med spelmän som lättade upp arbetet, avbrott för förtäring och på kvällen slåttergille precis som bonden gjorde förr som tack för gott arbete.

När WWF införde Earth Hour såg Åke till att det också genomfördes som ett arrangemang i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och församlingen. Earth Hour innebär att alla lampor släcks under en timme, under parollen ”Change Climate Change”. En symbol för att vi alla kan och måste bidra till den hållbara utvecklingen på planeten. Åke gjorde det till en fest med mat, föredrag och någon lekfull aktivitet som exempelvis en tipspromenad.

Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna är tacksamma för att ha fått känna Åke och ha honom i vår krets. Han är både sörjd och saknad.

Välkommen till hösten

Nu har vi kommit tillbaks från våra semestrar, dagarna blir kortare, kläderna varmare. Det är med andra ord höst, och med hösten kommer förstås ett nytt terminsprogram! Du ser det här till höger. Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till föreningens aktiviteter hösten 2017!

Nu är det vår! – Bin och nytt program

Nu bestämmer vi att det är vår! Termometern må stå på minus, och det kanske är så att vi halkar runt som Bambi på trottoarerna, men det finns gott om vårtecken!

Ett vårtecken är att det kommit ett vårprogram för Vallentuna Naturskyddsförening. Det kan du läsa här i högerspalten. Du kan också läsa årets första utskick av Bulletinen.

Ett vårtecken som hör ihop med det nya programmet är förstås att vårens första aktivitet står för dörren. Den 28 februari bjuder vi in till föreläsning om bin. På varma sommardagar när de cirkulerar runt saftglasen kan dessa varelser tyckas vara irriterande, men visst är det härligt när man ser dem surra igen, efter vintern? På vårens första aktivitet får du lära dig allt om bin och hur du kan bli en ekosystemhjälte genom att underlätta för dem.

 

Kretsstämma 23 mars

Den 23 mars är det kretsstämma (årsmöte) för Vallentuna naturskyddsförening. Vi inleder med kretsstämma följt av kvällens föredrag. Henrik Ekman kommer till oss och berättar samt visar egentagna foton om vilket fantastisk växt- och djurliv vi har i Stockholmsområdet. Henrik är ansvarig för SVT:s program Världens Natur och berättare i filmerna som visas där. Han har bland annat skrivit böckerna ”Ekoparken” (med Gunnar Brusewitz), ”De sista ängarna”, ”Ekarnas hagar”, ”Vargen – den jagande jägaren” och ”Utsikt från ett torp”. Enklare fika kommer att finnas.

Stämman äger rum den 23 mars 2017 kl 19-21 i Hagasalen, Åbybergskyrkan Vallentuna.

Motioner ska ha inkommit senast 1 mars och skickas till
vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Valberedningen är igång!

Vallentuna naturskyddsförening har över 1000(!) medlemmar och vi ser med glädje att intresset för att vara aktiv i föreningen växer. Valberedningens arbete med att föreslå kandidater till 2017 års styrelse pågår nu för fullt.

Om DU känner dig manad att arbeta aktivt för naturen i Vallentuna och är nyfiken på vad det innebär att ingå i kretsens styrelse, hör av dig till någon av valberedningens representanter:

Ola Nordstrand (sammankallande) telefon: 073 586 22 49, e-post: olanordstrand57(at)gmail.com
Katarina Heissenberger telefon: 073 928 71 28

Insändare: Bevara skogen i Kristineberg

Ett av Vallentuna naturskyddsförenings syften är att väcka intresse för kommunens grönområden och verka för att skyddsvärda områden bevaras. Det gör föreningen genom olika aktiviteter där kommunens natur visas upp, men också genom att skapa opinion.

Denna vecka har Vallentuna naturskyddsförening en insändare i lokaltidningen Vallentuna Nyheter. Den handlar om vikten av att bevara Kristinebergsskogen.

För ungefär ett år sedan utlyste Naturskyddsföreningen i Vallentuna en fototävling kallad ”Mitt smultronställe i Vallentuna”. Syftet var att upptäcka och uppmärksamma den natur vi har runtom i kommunen. Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna tror att det finns mycket fantastisk natur i vår kommun som vi inte känner till.

Det kom in ett antal bilder från spridda delar av kommunen. Flera av de bidrag vi fick in var från Kristinebergsskogen, som ligger nära tätorten öster om Arningevägen.

Den 24 september i år deltog Naturskyddsföreningen Vallentuna på höstfesten. Då passade vi på att visa upp de bidrag vi fick in till fototävlingen, och många besökare kunde vittna om att Kristinebergsskogen verkligen är en härlig skog att ströva i med sina fantastiska hällmarker, mossar och blandskogar med bär och svamp. Skogen är ett populärt och välbesökt område.

Dessvärre planerar kommunen att bygga bostäder i denna skog. Och visst behövs det bostäder, men de boende behöver också näraliggande natur att kunna koppla av i. En viktig anledning för många av de som väljer att flytta till Vallentuna är just att det finns gott om tätortsnära natur att vistas i. Om Kristinebergsskogen bebyggs försvinner en av de sista tätortsnära skogarna. 

Kristinebergsskogen har också höga naturvärden. Till exempel finns där hällmarkstallskog, en skogstyp som endast finns i områden som ligger under högsta kustlinjen. Även om hällmarkstallskog är en vanlig naturtyp i Stockholmsområdet är den i ett internationellt perspektiv ganska ovanlig. Genom att det räknas som icke-produktiv skogsmark är den här typen av skog oftast opåverkad av skogsbruk och träden kan bli mycket gamla. Dessa hällmarker är mycket känsliga för slitage och för att de ska förbli värdefulla så behövs skogen runt om som skydd.

Naturskyddsföreningen Vallentuna hoppas att Kristinebergsskogen kan få finnas kvar som den viktiga tätortsnära resurs den är. Kommunen måste bevaka och fortsätt tillgodose människors möjlighet att komma ut i naturen för rekreation och återhämtning, särskilt nu när Vallentuna expanderar och förtätar bebyggelse i anslutning till tätorten.

Programområdet ligger söder om Okvista, längs Arningevägen.

2016-11-20

Programområdet (MKB från Sweco)

kommunens hemsida finns massor med information om projektet, bland annat miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering.

Föreläsning: Maten och klimatet

SÖRAB, norrortskommunernas gemensamma avfallsbolag, ordnar föreläsningar på temat ”maten och klimatet”. Föreläsningen turnérar runt i SÖRAB:s ägarkommuner och den 20 oktober är det Vallentunas tur. I kulturhuset kommer Martin Hedberg, känd meteorolog och föreläsare i klimatfrågor, berättar för oss om matens påverkan på klimatet på lokal och global nivå. Du får också tips på hur du kan minska matsvinnet och kvällen avslutas med fika.

Anmälan till föreläsningen i Vallentuna ska göras senast 13 oktober. Du hittar sidan för anmälan här. På SÖRAB:s hemsida kan du även läsa om de andra föreläsningarna.

Mindfulness i Kyrkviken

Vill du komma ut i naturen och uppleva den i nuet? Då kan Mindfulness i naturen vara något för dig. Mindfulness, eller medveten närvaro som det heter på svenska, är att slappna av och ta in det som händer här och nu. Det är att observera sin omgivning och sina tankar utan att döma och utan att sväva iväg i funderingar om det som hänt och det som kommer. Att vara medvetet närvarande är någonting man använder sig av i bland annat psykoterapi men det är även användbart för den som helt enkelt vill bli bättre på att stanna upp och slappna av.

Med Mindfulness i naturen har du möjlighet att komma ut i de gröna kilarna och lära dig medveten närvaro. Här i Vallentuna sker promenaderna på söndagar klockan 10-11.30, fram till och med vecka 44. Mer information hittar du här och här. Promenaderna är del av ett projekt som drivs av kommuner i Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna, samt landstinget och olika föreningar.

Program för höstens aktiviteter

Nu är hösten äntligen här och vi får återigen bekanta oss med lövprassel. Vallentuna naturskyddsförening kommer givetvis att ordna ett antal aktiviteter, och vi startade redan den 24 september genom att vara med på höstfesten. Du hittar programmet i högerspalten, hela vårt medlemsblad Naturbulletinen hittar du här.

Vi ses i höstrusket!